روزی خواجه ای در میان گروهیاز عوام اندر فواید سحر خیزی سخن می راند

که ای مردم  ، همانند من که همواره صبح زود 

از خواب بر می خیزم عمل کنید که فواید بسیاری بر آن است

بهلول که در آن جمع بود گفت:

ای خواجه! تو از خواب برنمی خیزی

از رختخواب بر می خیزی

منبع اصلی مطلب : Dr. M. M. Official Website
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آورده اند که :